Kurs Zielarsko Medyczny

Z ZAKRESU TOWAROZNAWSTWA ZIELARSKIEGO, ROZP. MINISTRA ZDROWIA, DZ. U. 2009 NR 21, POZ. 118

CZY TO JEST KURS DLA CIEBIE?
 Kurs jest adresowany głównie do osób, które chcą podjąć pracę w sklepie zielarsko-medycznym lub samodzielnie prowadzić taką działalność (zarówno stacjonarnie, jak i internetowo) oraz posiadających co najmniej wykształcenie średnie niepełne (ukończona szkoła średnia bez matury), potwierdzonym dokumentami określonymi w formularzu rejestracyjnym. Istnieje możliwość przystąpienia do kursu osób będących w trakcie zdobywania wykształcenia średniego, pod warunkiem że do momentu zakończenia kursu oraz wydawania  dyplomu będą mogły się okazać wymaganymi dokumentami rejestracyjnymi. Do uczestnictwa w kursie mogą przystąpić osoby posiadające ograniczony stopień upośledzenia ruchowego, nieprzeszkadzający w obsłudze pacjenta. Kurs nie nakłada ograniczeń wiekowych dla osób w nim uczestniczących.

Czas trwania kursu: 100 godzin wykładów, realizowanych w wersji zdalnej, na podstawie przesłanych materiałów (nagrań i prezentacji). Na zakończenie jest egzamin pisemny, a obecność na nim jest obowiązkowa.

System nauki zdalnej umożliwia rozpoczęcie nauki w dowolnym momencie, a czas trwania kursu jest zależny od szybkości nauki przez uczestnika. Egzaminy końcowe są organizowane co trzy miesiące, co oznacza, że uczestnik po przyswojeniu materiałów zgłasza się do organizatora i jest kierowany na najbliższy termin egzaminów. System zdalny pozwala na realizację zajęć drogą internetową, jedynie egzamin wymaga obecności osobistej. Osoba przystępująca do kursu w formie zdalnej zobowiązana jest podejść do egzaminu końcowego w ciągu  roku od rozpoczęcia kursu. Po upłynięciu tego czasu uczestnictwo w kursie uważa się za zakończone (bez uzyskania uprawnień), zaś ponowne podejście do egzaminu wymaga odnowienia całego procesu rekrutacji.

Forma nauki zdalnej nie wymagająca kontaktu bezpośredniego oraz na zakończenie egzamin w kontakcie osobistym w Centrum Szkoleniowym Vizja, Warszawa, ul. Okopowa 59 – teren Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej.

Zakres przedmiotów i treści programowych – łącznie 100 godzin wykładów

– towaroznawstwo zielarskie

– farmakognozja

– wstęp do farmakologii

– podstawy technologii postaci leków

– wybrane zagadnienia botaniki

– podstawy prawa farmaceutycznego, zasady obrotu produktami leczniczymi w placówkach obrotu pozaaptecznego

– podstawy chemii i interakcji lekowych

– materiałoznawstwo medyczne

– marketing farmaceutyczny

– dietetyka i fizjologia żywienia

– udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

– fitoterapia wybranych układów

– anatomia i fizjologia człowieka

– apiterapia i naturalne produkty lecznicze pochodzenia zwierzęcego

– egzotyczne rośliny lecznicze w obrocie sklepów zielarsko-medycznych

Cena kursu obejmuje koszt wykładów, przystąpienie do  egzaminów oraz koszt wydania dyplomów, a także zaświadczeń o ukończeniu kursu. Ponadto, podana kwota obejmuje także zestaw materiałów szkoleniowych.

Koszt: wpłata jednorazowa – 1900 (przy zgłoszeniu) lub 3 raty po 700 zł każda, płatne przez trzy kolejne miesiące.
Opłata rejestracyjna 200 zł, płatna podczas zgłoszenia uczestnictwa.

Wystawiamy faktury.

Podejście do egzaminu końcowego jest możliwe po uregulowaniu całości opłat.

Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w kursie. W tej sytuacji nastąpi zwrot kosztów (proporcjonalnie do momentu wycofania się z kursu),  pomniejszonych o wartość materiałów szkoleniowych i dydaktycznych.  
DANE DO WPŁAT: 
Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych, 
mBank, nr rachunku 30 1140 2004 0000 3402 7648 2801

 Rekrutacja jest już otwarta – zapytania i zgłoszenia należy kierować:

–  na adres mail: biuro@instytutzielarstwa.plwarsztaty@instytutzielarstwa.pl

– pod numer telefonu tel. 784 911 403 konsultant Michał, 666 828 880 – konsultantka Ala

Dokumenty zgłoszeniowe gwarantujące miejsce na kursie to:

– wypełniony formularz zgłoszeniowy

– podpisana zgoda RODO

– ksero lub skan potwierdzenia ukończenia minimum szkoły średniej lub wyższej

– potwierdzenie opłaty rejestracyjnej

Powyższe dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na mail:

biuro@instytutzielarstwa.pl
Po pozytywnym zdaniu egzaminu, wystawione dokumenty końcowe wysyłamy pocztą, na wskazany adres korespondencyjn

Kurs zakończony egzaminem pisemnym.

Po pozytywnym ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego, wydajemy certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji i kompetencji zgodnie z
Rozp. M. Z., Dz. U. 2009 nr 21 poz 118, uprawniających do:

– Prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu sklepu medyczno – zielarskiego zgodnie z powyższymi przepisami;

– Pracy w sklepie medyczno – zielarskim i obsługi klientów tych placówek.

Umiejętności uzyskane w trakcie kursu, umożliwiają przekwalifikowanie się osób mających trudności ze znalezieniem zatrudnienia oraz pozwalają na uruchomienie własnej działalności gospodarczej osobom bezrobotnym – istnieje możliwość uzyskania dofinansowania kursu np. z Urzędów Pracy.

Celem kursu jest uzyskanie obowiązkowych kompetencji i kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego (stacjonarnego i internetowego) oraz do pracy w takiej jednostce. Kurs zielarsko-medyczny z zakresu towaroznawstwa został określony przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia, Dziennik Ustaw 2009 nr 21, poz. 118 w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a nadawane uprawnienia podlegają Działowi Szkoleń Ministerstwa Zdrowia i są weryfikowane przez Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne lub ich oddziały terenowe.

Kurs prowadzony przez Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c., na podstawie programu zatwierdzonego przez Dział Szkoleń Ministerstwa Zdrowia w dniu 7 września 2005,  Warszawa, ul. Miodowa 15, sygnatura pisma: MZ-NS-ZM-83-1455-5/MG/05Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c., zgodnie z wymogami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w kwestii nadawania kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod 2.10/00016/2020. Wśród prowadzących m.in. prof. W. Burkowa, prof. UM dr A. Głowacka, Jurkowska, dr J. Szuszkiewicz, dr B. Skibska, dr E. Kuchowicz, dr A. Oponowicz, dr N. Sendkowska – Wysocka, M. Hołub.

Szybki Kontakt

Zostaw nam swój adres mailowy i numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!