Nowe ceny kursu zawodowego zielarz-fitoterapeuta realizowanego w trybie “100% online”:

– płatność jednorazowa: 3900 zł (zamiast 4300 zł)

– płatność ratalna: anulowanie ostatniej raty (11 rat zamiast 12 rat)

 

Kurs Zielarz Fitoterapeuta

JUŻ DZIŚ MOŻESZ SIĘ ZAPISAĆ NA 8 edycję JESIENNĄ – TEL 666 828 880 LUB 784 911 403!

Aby zagwarantować sobie miejsce na kursie, proszę wypełnić formularz z załącznika, dołączyć do niego potwierdzenie wpłaty (całości lub raty) oraz odesłać wszystko mailem na adres zwrotny.

Poniżej więcej informacji i pełny opis treści programowych:

Interesuje Cię zielarstwo i fitoterapia?

Kurs adresowany do osób zainteresowanych zielarstwem i fitoterapią, w zakresie zawodowym (prowadzenie gabinetów fitoterapeutycznych, poradnictwa zielarskiego oraz pracy i prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych). Zakres tematyczny kursu realizowany jest zarówno w postaci wykładów, warsztatów i ćwiczeń oraz podczas zajęć terenowych, które zajmują niemal 1/3 programu kursu. Przekazywana wiedza dotyczy aktualnych opracowań i stanu wiedzy zielarskiej oraz fitoterapeutycznej, bazującej na Farmakopei Polskiej i Europejskiej, wynikach badań uniwersyteckich i publikacjach naukowych.

 

Zadaniem kursu jest przekazanie wiedzy i kompetencji zawodowych pozwalających na funkcjonowanie Zielarza Fitoterapeuty jako osoby wspomagającej działania specjalistów medycyny, w tym także lekarzy, farmaceutów, dietetyków. Naszym celem jest uzyskanie takiego poziomu umiejętności, który pozwoli na traktowanie zielarstwa i fitoterapii jako równorzędnego, samodzielnego i uzupełniającego sposobu do uzyskania dobrego stanu zdrowia oraz jego profilaktyki.

KURS ZAWODOWY ZIELARZ FITOTERAPEUTA, KOD ZAWODU: 323012

Kurs zawodowy zielarz fitoterapeuta, łączy zagadnienia dotyczące fitoterapii z kursem towaroznawstwa zielarskiego, dającego uprawnienia do pracy i prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych. Do wyboru forma uczestnictwa w kursie: zdalna, bezpośrednia lub hybrydowa. Zajęcia teoretyczne można realizować zdalnie (materiały są wysyłane na pocztę mail, nie jest potrzebna żadna platforma), natomiast praktyka (zjazdy terenowe maj – wrzesień) jest realizowana bezpośrednio. Na wszystkich zajęciach, także tych terenowych są nagrania udostępniane osobom uczącym się zdalnie – zatem przy braku możliwości bezpośredniej obecności kurs można realizować w całości zdalnie.

Wymagane wykształcenie minimum średnie.

Dla osób nie posiadających dotychczas zawodowego kontaktu z ziołami, mamy przygotowane materiały wprowadzające.

MIEJSCE REALIZACJI KURSU:

Wykłady i część teoretyczna – Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa. Praktyka i warsztaty terenowe – na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi – maj, Ziołowego Zakątka w Korycinach – lipiec oraz w Ośrodku Zielarstwa i Terapii Naturalnych Herbinarium w Biskupcu – czerwiec, sierpień oraz teren Załęczańskiego Parku Krajobrazowego/ Zakłady Flos – wrzesień

Kurs jest realizowany w Warszawie (teoria),  w wymiarze 360 godzin podczas 15 comiesięcznych zjazdów weekendowych (sobota/niedziela),  w godzinach 9.00 – 20.00. W piątki są zajęcia dodatkowe – poszerzające dla chętnych, płatne dodatkowo.

TERMINY ZJAZDÓW  – 8 EDYCJA JESIENNA 2022:

Czas trwania kursu: od 16 WRZEŚNIA 2022 (pierwsze zajęcia organizacyjne i wykłady) do 5 LISTOPADA 2023 (egzaminy końcowe), w comiesięcznych zjazdach. TERMINY ZJAZDÓW:

16-18.09.2022 – zjazd organizacyjny, rozpoczęcie kursu

21-23.10.2022 – Vizja Warszawa Okopowa 59

25-27.11.2022 – Vizja Warszawa Okopowa 59

16-18.12.2022 – Vizja Warszawa Okopowa 59

13-15.01.2023 – Vizja Warszawa Okopowa 59

17-19.02.2023 – Vizja Warszawa Okopowa 59

10-12.03.2023 – Vizja Warszawa Okopowa 59

14-16.04.2023 – Vizja Warszawa Okopowa 59

20-21.05.2023 – ogród botaniczny w Łodzi

17-18.06.2023 – Herbinarium, Biskupiec

8-9.07.2023 – Ziołowy Zakątek, Koryciny

19-20.08.2023 – Herbinarium, Biskupiec

9-10.09.2023 – Zakłady Zielarskie Flos

6-8.10.2023 – złożenie prac dyplomowych i zielników

3-5.11.2023 – egzaminy końcowe

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE OTRZYMYWANE NA WŁASNOŚĆ:

Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów do nauki  w postaci elektronicznej (nagrania wykładów oraz prezentacje). Ponadto, wszystkie wykonane preparaty i produkty ziołowe (kiszonki, maceraty, kosmetyki, zdrowa żywność, zioła suszone itp) stają się własnością uczestnika.

WERYFIKACJA WYNIKÓW KSZTAŁCENIA, EGZAMINY:

Weryfikacja wyników kształcenia opiera się  na zaliczeniu każdego bloku tematycznego, na podstawie wpisu wykładowcy do karty zaliczeniowej, opartego na obecności podczas zajęć lub innej aktywności, wskazanej przez prowadzącego (np. pisemna praca zaliczeniowa). Na zakończenie kursu przewidziany jest egzamin opisowy złożony z dwóch części (towaroznawstwo zielarskie oraz fitoterapia), zielnik, a także praca dyplomowa. Temat pracy dyplomowej kursant ustala indywidualnie z promotorem.

RODZAJ DOKUMENTÓW, UZYSKANYCH PO UKOŃCZENIU:

Po pozytywnym ukończeniu zajęć oraz złożeniu wszystkich wymaganych elementów zaliczenia kursu, uczestnik uzyskuje zaświadczenie ukończenia kursu zawodowego Zielarz – Fitoterapeuta, kod zawodu 323012 oraz Certyfikat, potwierdzający uzyskanie obowiązkowych uprawnień zawodowych do pracy i prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego zgodnie z Rozp. M.Z., Dz.U. 2009 nr 21 poz 118.

KOSZT:

Cena kursu uwzględniająca wszystkie wykłady, warsztaty, zajęcia terenowe, ćwiczenia oraz materiały do nauki, egzamin i wydanie dokumentów końcowych wynosi 4300 zł w przypadku wpłaty jednorazowej.

Istnieje możliwość podzielenia opłaty na miesięczne raty w wysokości 400 zł (12 rat). Wystawiamy faktury.

NUMER KONTA DO WPŁAT:

Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych

mBank 30 1140 2004 0000 3402 7648 2801

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:

Osoba dokonująca zgłoszenia swojego uczestnictwa zobowiązana jest do wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (w załączniku) oraz udzielenia zgody na przetwarzanie swoich danych zgodnie z przepisami  RODO, dołączenia do niego świadectwa lub dyplomu potwierdzającego  ukończenie szkoły średniej lub wyższej, a także potwierdzenia dokonania opłaty za kurs  (całości lub raty). Komplet powyższych dokumentów w postaci skanu należy wysłać na mail: biuro@instytutzielarstwa.pl

 ZAPISY:

Rekrutacja jest otwarta i trwać będzie do rozpoczęcia kursu.

Zgłoszenia należy dokonywać na adres mail:  biuro@instytutzielarstwa.pl

Wszelkie informacje można uzyskać u naszych konsultantów pod nr tel:

 666 828 880 – Weronika lub 784 911 403 – Michał

Do dyspozycji pozostaje także strona fb InstytutZielarstwa oraz profil na Instagramie

www.instytutzielarstwa.pl

Dla każdej edycji kursu przygotowywana jest grupa FB, której opiekunem jest p. Eryk Kwiatkowski – zdjęcie z rumiankiem. Po złożeniu dokumentów rejestracyjnych zapraszamy do dołączenia do tej społeczności kursantów, aby już teraz zacząć korzystać z dodatkowych materiałów o ziołach i fitoterapii.

*** Ze względu na fakt, iż dotychczas Ministerstwo Zdrowia nie określiło przepisów prawnych dotyczących kompetencji zawodowych zielarza i fitoterapeuty, brak jest również ścisłego wykazu przedmiotów, liczby godzin, kadry oraz zakresu wiedzy niezbędnych do uzyskania świadectwa zawodowego, prezentowany kurs opiera się o program zatwierdzony przez Dział Szkoleń Ministerstwa Zdrowia w zakresie kursu z zakresu towaroznawstwa zielarskiego, z uwzględnieniem wiedzy i umiejętności zawartych w opisie kodu zawodu Zielarz Fitoterapeuta zgodnym z wytycznymi MPiPS

TREŚCI PROGRAMOWE:

– Farmakognozja – dr B. Skibska

– Fitochemia roślin leczniczych i trujących – dr S. Nowak

– Towaroznawstwo zielarskie – dr B. Skibska

– Fitofarmakologia – dr P. Michel

– Podstawy botaniki – mgr inż B. Byczkiewicz

– Farmakologia – dr J. Szuszkiewicz

– Towaroznawstwo zielarskie – dr B. Skibska

– Materiałoznawstwo medyczne – dr J. Szuszkiewicz

– Etyka zawodu zielarza fitoterapeuty – dr K. Kopczyński

– Biopsychospołeczne uwarunkowania zdrowia i choroby, psychosomatyka – dr K. Kopczyński

– Psychologia zdrowia – prof dr hab. K. Janowski

– Zasady składania mieszanek ziołowych – dr E. Kuchowicz

– Podstawy anatomii i fizjologii człowieka – dr A. Oponowicz

– Patofizjologia – dr A. Oponowicz

– Zarys diagnostyki laboratoryjnej i interpretacja wyników badań – mgr inż B. Byczkiewicz

– Fitoterapia w jednostkach chorobowych – wybrane zagadnienia:

 • zioła w chorobach pasożytniczych – mgr A. Bober
 • tradycyjne ziołolecznictwo w onkologii – mgr A. Bober
 • ziołolecznictwo w chorobach cywilizacyjnych i z autoagresji – A. Bober
 • fitoterapia dla kobiet – dr E. Kuchowicz
 • ziołolecznictwo w geriatrii – dr K. Kopczyński
 • fitoterapia w dermatologii – mgr A. Bober
 • fitoterapia pediatryczna – dr E. Kuchowicz
 • fitoterapia w opiece paliatywnej dr K. Kopczyński
 • Zioła w zaburzeniach metabolicznych – otyłość, cukrzyca dr E. Kuchowicz
 • Fitoterapia chorób poszczególnych układów (pokarmowy, krążenia, nerwowy, moczowo-płciowy) dr E. Kuchowicz, M. Hołub

 – Fitoterapia dla pielęgniarek i położnych – dr N. Sendkowska – Wysocka

– Zioła w kosmetyce i kosmetologii – warsztaty/wykłady mgr inż M. Remplewicz,

mgr M. Wojtkowiak, mgr E. Rogala

– Fitoterapia w zagrożeniach cywilizacyjnych dr E. Kuchowicz, mgr K. Czepiel warsztaty

– Przetwórstwo zielarskie, postaci preparatów zielarskich – dr K. Schonknecht, D. Sasin

– Apiterapia w praktyce – warsztaty  mgr inż Ł. Drajkowski

– Fitoterapia weterynaryjna – dr Ewa Kuchowicz

– Uprawa ziół i pozyskiwanie roślin leczniczych ze stanu naturalnego – dr M. Angielczyk

– Zioła bliskiego i dalekiego wschodu – mgr H. Jurkowska, prof W. Burkowa

–  Egzotyczne rośliny lecznicze – mgr inż B. Byczkiewicz

– Mykologia i grzyby lecznicze – zarys – dr K. Kopczyński

– Aromaterapia w praktyce – K. Hebda, L. Mościcki

– Przegląd współczesnej fitoterapii – mgr inż. B. Byczkiewicz

– Historia zielarstwa, z uwzględnieniem receptur klasztornych, medycyna św. Hildegardy – mgr K. Karska Smoczkiewicz

– Ziołolecznictwo w klasycznej farmakoterapii – dr N. Sendkowska – Wysocka

– Toksykologia roślin, działania niepożądane, interakcje – dr P. Michel

– Bezpieczeństwo żywności i żywienia, suplementy diety – prof A. Głowacka

– Dzika kuchnia – Zioła w żywieniu i gastronomii – warsztaty Justyna Pargieła

– Naturalne metody konserwacji żywności – warsztaty mgr N. Dąbrowska

– Podstawy medycyny chińskiej – P. Łysoniewski, S. Grzechuła

– Ziołowy receptariusz – apteczka ziołowa – warsztaty dr N. Sendkowska Wysocka

– Dietetyka i fizjologia żywienia – dr E. Kuchowicz

– Podstawy technologii postaci leków – mgr inż B. Byczkiewicz

– Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej – ratownik medyczny B. Sopecki

– Podstawy prawa farmaceutycznego oraz obrotu produktami zielarskimi  –

dr J. Szuszkiewicz, radca prawny K. Mróz

– Przegląd terapii naturalnych: hirudoterapia – dr E. Kuchowicz,

banki lekarskie – mgr M. Wałamaniuk Dragun

– Metody zbioru, oznaczania i przechowywania roślin leczniczych, zielniki i herbaria – mgr T. Kurzac, dr P. Grzelak

– Rozpoznawanie roślin leczniczych w terenie – dr E. Kuchowicz, dr K. Krakowska

– Drzewa i krzewy lecznicze – mgr M. Starnowski

– Terapie biologiczne – dr E. Kuchowicz

– Medycyna leśna i hortiterapia – dr K. Kopczyński,

– Opieka zielarska w praktyce – mgr M. Hołub

– Zioła w otoczeniu – rośliny lecznicze w domu, biurze i ogrodzie – dr P. Znajdek Awiżeń

– Etnobotanika – mgr K. Babicki, K. Czepiel

–   Zioła w kosmetyce, wykład / warsztaty – mgr M. Wojtkowiak

– Bezpieczeństwo kosmetyków botanicznych, zasady odpowiedzialnego wytwarzania – E. Rogala

i wiele innych, w tym zajęcia terenowe oraz sporządzanie zielników.

 

Zakres tematyczny zagadnień jest realizowany w postaci wykładów multimedialnych, warsztatów, ćwiczeń oraz zajęć terenowych.

Istnieje możliwość realizacji kursu w formie udziału bezpośredniego lub hybrydowo (część teoretyczna zdalnie, a zajęcia praktyczne i warsztaty z udziałem osobistym).

 

 1. ORGANIZATOR KURSU ZAWODOWEGO:

Kurs prowadzony jest przez Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c., który zgodnie z wymogami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w kwestii nadawania kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr  2.10/00016/2020. Kadra dydaktyczno – naukowa rekrutuje się spośród pracowników różnych działów Uniwersytetów Medycznych, Działu Roślin Leczniczych Ogrodu Botanicznego w Łodzi i Nadleśnictwa Łódzkiego, a także tworzona jest przez wieloletnich praktyków zielarstwa i ziołolecznictwa. Bazowi wykładowcy legitymują się wykształceniem minimum wyższym, z tego zdecydowana większość posiada tytuł doktora lub profesora nauk medycznych i farmaceutycznych. Wiedzą i doświadczeniem dzielą się także znane osoby świata zielarskiego, kształcące się i publikujące także m.in u dr Różańskiego (m.in dr Ewa Kuchowicz, Justyna Pargieła, mgr inż Marta Remplewicz). Wśród osób prowadzących zajęcia są także m.in. mgr inż. Bartłomiej Byczkiewicz, dr Jan Szuszkiewicz, dr Beata Skibska, dr Natalia Sendkowska – Wysocka, prof. Walentyna Burkowa (Instytut Naukowo Badawczy Biolit), dr Anna Głowacka profesor Uniwersytetu Medycznego, Halina Jurkowska (Biolit Europe), Marzena Wojtkowiak, Łukasz Drajkowski, Ewa Rogala, dr Karina Schonknecht (Phytopharm Klęka SA), mgr Dagmara Sasin (Zakład Konfekcjonowania Ziół Flos),

dr P. Michel, dr S. Nowak. Podczas warsztatów terenowych wykłady prowadzą także dr Mirosław Angielczyk – Dary Natury oraz Krzysztof Nowak i Tomasz Biskupski z Zakładów Farmaceutycznych Kawon.

Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c., łącząc doświadczenia podległych mu jednostek, od 2005 roku zajmuje się szkoleniami z zakresu zielarstwa, fitoterapii i towaroznawstwa zielarskiego. Ponadto, jest jedyną jednostką w Polsce, która prowadzi Grupę Zielarską Herbaria, pomagającą w rozpoczęciu działalności gospodarczej sklepom zielarsko-medycznym.

Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c. jest także współorganizatorem oraz opiekunem merytorycznym i koordynatorem Studiów Podyplomowych Zielarstwo i Fitoterapia na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Jako Instytutu Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych posiadamy także własne wydawnictwo Kocham Zioła, uczestniczymy i współtworzymy Polską Izbę Zielarzy Fitoterapeutów i Naturopatów oraz powołaliśmy do życia Fundację Instytut Zielarstwa Polskiego.

 

PODSTAWA PRAWNA

Kurs dający kwalifikacje do wykonywania  zawodu ZIELARZ FITOTERAPEUTA, kod zawodu 323012, na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014, Dz. U. 2014, poz. 1145, w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

 

W ramach programu realizowane są także zagadnienia uprawniające towaroznawstwa zielarskiego, do prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009, Dz.U. 2009, nr 21 poz 118, w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego czyli sklepach zielarsko-medycznych (kurs zielarsko-medyczny).