Aktualności

NATUROPATA - KURS ZAWODOWY, KOD ZAWODU 323009
JESIENNA EDYCJA  3 WRZEŚNIA 2021 - MARZEC 2023, WARSZAWA
KURS ZAWODOWY ZIELARZ FITOTERAPEUTA W WARSZAWIE, KOD ZAWODU 323012
EDYCJA JESIENNA 17 WRZEŚNIA 2021 - 5 LISTOPADA 2022

Kurs medyczno-zielarski

Od wielu lat  zajmujemy się organizowaniem KURSÓW MEDYCZNO-ZIELARSKICH Z ZAKRESU TOWAROZNAWSTWA ZIELARSKIEGO.

Kursy te pozwalają zdobyć obowiązkowe uprawnienia wymagane do prowadzenia sklepu medyczno-zielarskiego lub do podjęcia pracy powyższym. Gwarancją jakości naszych szkoleń jest stała współpraca z wysokiej klasy kadrą dydaktyczną rekrutującą się wśród pracowników Akademii Medycznej Wydziału Farmacji oraz NFZ. Ponadto, działania dydaktyczne wspierają specjaliści z Ogrodu Botanicznego, Dział Roślin Leczniczych. Pod kątem nadzoru merytorycznego podlegamy kontroli Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

Jednym z celów powyższych kursów jest także podniesienie wiedzy lub zmiana kwalifikacji osób bezrobotnych. W tym zakresie współpracujemy również z Powiatowymi Urzędami Pracy na terenie całej Polski.

Nazwa i zakres szkolenia, podstawa prawna

Nazwa: Kurs Medyczno-zielarski z zakresu towaroznawstwa zielarskiego
Kurs w oparciu o § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 23 poz. 196). Zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 7 września 2005 sygnatura pisma: MZ-NS-ZM-83-1455-5/MG/05 oraz z kolejnymi aktualizacjami: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 (Dz. U. z 2009, Nr 21, poz. 118).
Osoby prowadzące kurs to pracownicy Uniwersytetu Medycznego Wydziału Farmacji, będące autorami wspomnianego programu kursu zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia.

Zakres szkolenia: towaroznawstwo  zielarskie

Miejsce prowadzenia kursów

 • Warszawa, ul. Wolska 191
 • Łódź,pl. Wolności 12 oraz Ogród Botaniczny

 

Czas trwania szkolenia oraz sposób organizacji kursów

Termin szkolenia: Dla każdej edycji kursów ustalany jest osobny terminarz zajęć, podawany na stronie głównej oraz w okienku informacyjnym.

Zajęcia zorganizowane są w dwóch formach:
Kursy zintegrowane: Zajęcia trwają 3 miesiące, odbywają się co 2 tygodnie, w systemie weekendowym, w sumie do ilości godzin równej programowi. Zajęcia i wykłady są zintensyfikowane, a uczestnicy otrzymują dodatkowo skrypty do samokształcenia. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem wykładów i ćwiczeń, zwanym planem zajęć, stanowiącym integralną część regulaminu. Dla każdej edycji kursu plan zajęć jest układany indywidualnie. W ramach zajęć wchodzą wykłady, ćwiczenia, fakultety oraz samokształcenie.

Kursy stacjonarne: Zajęcia trwają  ponad dwa tygodnie, w systemie ciągłym po minimum 6 godzin zajęć dziennie, w sumie do ilości godzin równej programowi. Forma zajęć to wykłady, ćwiczenia oraz samokształcenie w oparciu o materiały przygotowane przez wykładowców. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem wykładów i ćwiczeń, zwanym planem zajęć, stanowiącym integralną część regulaminu. Dla każdej edycji kursu plan zajęć jest układany indywidualnie.
Istnieje możliwość przystąpienia do eksternistycznej formy kursu, po uprzednim uzgodnieniu warunków z organizatorem Kursu. Materiały i skrypty do nauki są jednakowe dla wszystkich powyższych form prowadzenia zajęć.  Za ich przygotowanie i dostarczenie do kursantów odpowiada organizator.

Wymagania wstępne

Kurs jest przeznaczony dla osób z wykształceniem średnim (ukończona szkoła średnia bez konieczności posiadania matury), bez względu na wiek.

Cele szkolenia

Osoby po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego otrzymują obowiązkowe kwalifikacje zawodowe uprawniające do pracy i prowadzenia sklepu medyczno-zielarskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami Dz.U.2009 nr 21 poz.118.

Plan nauczania

W ramach omawianego kursu prowadzone są zajęcia z zagadnień, określonych przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia Dz.U.2009 nr 21 poz.118, oraz przedmioty dodatkowe, poszerzające zakres wiedzy. Z doświadczenia wiemy, że prowadzenie sklepu medyczno-zielarskiego nie może opierać się tylko na wąskiej wiedzy teoretycznej.

Zielarstwo powinno być pasją i właśnie takie podejście staramy się przekazać realizując program oparty na następujących przedmiotach:

 • Farmakognozja
 • Farmakologia
 • Anatomia i fizjologia człowieka
 • Dietetyka i fizjologia żywienia
 • Podstawy botaniki
 • Materiałoznawstwo medyczne
 • Podstawy technologii postaci leków
 • Prawo farmaceutyczne
 • Marketing farmaceutyczny
 • Podstawy chemii i interakcji lekowych
 • Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Produkt w sklepie medyczno-zielarskim: Rodzaje sposobów znakowania opakowań, znaczenia instrukcji używania lub ulotki informacyjnej, zasady prawidłowego przechowywania i obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz postępowania w przypadku reklamacji i wstrzymania lub wycofania z obrotu

Sposób zgłaszania uczestnictwa - zapisy

Aby dokonać zgłoszenia na kurs należy skontaktować się z naszą firmą za pomocą poczty elektronicznej e-mail: szkolenia@logrys.pl lub telefonicznie pod nr 44 681 64 07. Do Państwa dyspozycji pozostają też nasi doradcy pod nr tel 660 911 880