Aktualności

NATUROPATA - KURS ZAWODOWY, KOD ZAWODU 323009
JESIENNA EDYCJA  3 WRZEŚNIA 2021 - MARZEC 2023, WARSZAWA
KURS ZAWODOWY ZIELARZ FITOTERAPEUTA W WARSZAWIE, KOD ZAWODU 323012
EDYCJA JESIENNA 17 WRZEŚNIA 2021 - 5 LISTOPADA 2022

KURS ZAWODOWY ZIELARZ FITOTERAPEUTA W WARSZAWIE, KOD ZAWODU 323012

EDYCJA JESIENNA 17 WRZEŚNIA 2021 - 5 LISTOPADA 2022
Zapraszamy na 6 edycję kursu zawodowego zielarz fitoterapeuta w Warszawie!
Zajęcia rozpoczynamy się  17-19 września 2021, a rekrutacja jest już otwarta.

KRÓTKI OPIS KURSU - JUŻ DZIŚ MOŻESZ SIĘ ZAPISAĆ NA  6 EDYCJĘ JESIENNĄ - TEL 666 828 880!


1. Kurs zielarz fitoterapeuta łączy zagadnienia dotyczące fitoterapii z kursem towaroznawstwa zielarskiego, dającego uprawnienia do sklepów zielarsko-medycznych. Zajęcia teoretyczne można realizować przez internet, natomiast praktyka (zjazdy terenowe maj - wrzesień) jest realizowana bezpośrednio.

2. Dla osób bez przygotowania zielarskiego wysyłamy materiały wprowadzające, po złożeniu dokumentów rejestracyjnych.

3. Cena za kurs wynosi 4100 przy wpłacie jednorazowej lub 12 rat po 380 zł. Faktury wystawiamy po otrzymaniu wpłaty.

4. Kurs trwa 320 godzin zegarowych, realizowanych w 15 comiesięcznych zjazdach  - raz w miesiącu sobota i niedziela, w terminie 17-19 września 2021 - 5 listopada 2022. Dodatkowym poszerzeniem kursu są wykłady w piątek (dla chętnych, wykraczające poza zakres egzaminów), w łącznej ilości 50 godzin. 

PEŁNY OPIS KURSU, PROGRAM I TERMINY:

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi kursami. Dbając o wysoką jakość wiedzy przekazywanej przez wybitnych wykładowców, stworzyliśmy kurs zawodowy łączący teorię z praktyką, zajęcia dydaktyczne w ławce z warsztatami terenowymi i aktywną pracą z ziołami. Ponadto, do Państwa dyspozycji pozostają materiały do nauki, dostępne zarówno w postaci filmów i nagrań wykładów ale także jako opracowania tematyczne.

W chwili obecnej przygotowujemy się do standardowej wersji kursu z zajęciami bezpośrednio z wykładowcami na sali. Niemniej, gdyby nastąpił powrót epidemii, możliwe jest prowadzenie zajęć teoretycznych przez internet (część teoretyczna), zaś praktyka zawsze jest realizowana w terenie. Takie rozwiązanie pozwala się też uczyć na odległość, gdyby ktoś z uczestników miał kłopot z dojazdami na zajęcia teoretyczne.

ZIELARZ - FITOTERAPEUTA - KURS ZAWODOWY, KOD ZAWODU 323012
VI EDYCJA W WARSZAWIE - START  17-19 września 2021 -  ZAKOŃCZENIE 5 listopada 2022


Miejsce zajęć teoretycznych: Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa, www.vizja.pl
Zajęcia terenowe to m.in: ogród botaniczny w Łodzi, Ziołowy Zakątek w Korycinach, Załęczański Park Krajobrazowy, Arboretum w Rogowie, zakłady zielarskie Kawon, plantacje ziół


PODSTAWA PRAWNA:
Kurs dający kwalifikacje do wykonywania  zawodu ZIELARZ FITOTERAPEUTA, kod zawodu 323012 , na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014, Dz. U. 2014, poz. 1145, w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

W ramach programu realizowane są zagadnienia uprawniające także towaroznawstwa zielarskiego,  do prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009, Dz.U. 2009, nr 21 poz 118, w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego czyli sklepach zielarsko-medycznych (kurs zielarsko-medyczny).

GRUPA DOCELOWA:
Kurs adresowany do osób zainteresowanych zielarstwem i fitoterapią, w zakresie zawodowym (prowadzenie gabinetów fitoterapeutycznych, poradnictwa zielarskiego oraz pracy i prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych).

Wymagane wykształcenie minimum średnie, o podbudowie kierunkowej.
Dla osób nie posiadających dotychczas zawodowego kontaktu z ziołami, mamy przygotowane materiały wprowadzające.

ORGANIZATOR KURSU ZAWODOWEGO:
Kurs prowadzony jest przez Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c., który zgodnie z wymogami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w kwestii nadawania kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.10/00002/2015 oraz 2.10/00016/2020. Kadra dydaktyczno - naukowa rekrutuje się spośród pracowników różnych działów Uniwersytetów Medycznych, Działu Roślin Leczniczych Ogrodu Botanicznego w Łodzi i Nadleśnictwa Łódzkiego, a także tworzona jest przez wieloletnich praktyków zielarstwa i ziołolecznictwa. Bazowi wykładowcy legitymują się wykształceniem minimum wyższym, z tego zdecydowana większość posiada tytuł doktora lub profesora nauk medycznych i farmaceutycznych. Wiedzą i doświadczeniem dzielą się także znane osoby świata zielarskiego, kształcące się i publikujące także m.in u dr Różańskiego (m.in Dr Ewa Kuchowicz, Klaudyna Hebda, Justyna Pargieła, Dary Natury dr M. Angielczyk, dr T. Błaszczyk, mgr inż Marta Remplewicz, mgr inż Bartłomiej Byczkiewicz itd).
Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c., łącząc doświadczenia podległych mu jednostek, od 2005 roku zajmuje się szkoleniami z zakresu zielarstwa, fitoterapii i towaroznawstwa zielarskiego. Ponadto, jest jedyną jednostką w Polsce, która prowadzi Grupę Zielarską Herbaria, pomagającą w rozpoczęciu działalności gospodarczej sklepom zielarsko-medycznym.
Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c. jest także współorganizatorem oraz opiekunem merytorycznym i koordynatorem Studiów Podyplomowych Zielarstwo i Fitoterapia na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

ZAKRES TEMATYCZNY I CEL KSZTAŁCENIA:
Zakres tematyczny kursu realizowany jest zarówno w postaci wykładów, warsztatów i ćwiczeń oraz podczas zajęć terenowych, które zajmują niemal 1/3 programu kursu.
Przekazywana wiedza dotyczy aktualnych opracowań i stanu wiedzy zielarskiej oraz fitoterapeutycznej, bazującej na Farmakopei Polskiej i Europejskiej, wynikach badań uniwersyteckich i publikacjach naukowych.
Poszerzeniem wiedzy fitoterapeutycznej kursu są także dodatkowe wykłady, warsztaty, konferencje i seria wydawnicza Kocham Zioła (opcjonalne, dodatkowe, nie obowiązkowe do egzaminu).

Zadaniem kursu jest przekazanie wiedzy i kompetencji zawodowych pozwalających na funkcjonowanie Zielarza Fitoterapeuty jako osoby wspomagającej działania specjalistów medycyny, w tym także lekarzy, farmaceutów, dietetyków. Naszym celem jest uzyskanie takiego poziomu umiejętności, który pozwoli na traktowanie zielarstwa i fitoterapii jako równorzędnego, samodzielnego i uzupełniającego sposobu do uzyskania dobrego stanu zdrowia oraz jego profilaktyki.

ORGANIZACJA KURSU:
Kurs jest realizowany w Warszawie (teoria),  w wymiarze 320 godzin podczas 15 comiesięcznych zjazdów weekendowych (sobota/niedziela),  w godzinach 9.00 – 20.00.
Zajęcia praktyczne i terenowe odbywają się na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi, Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, Ziołowego Zakątka, Arboretum SGGW w Rogowie oraz parkach krajobrazowych.

TERMINY ZJAZDÓW 6 edycji 2021 JESIEŃ :
od 17-19 WRZEŚNIA 2021 (pierwsze zajęcia organizacyjne i wykłady)  do 5 LISTOPADA 2021 (egzaminy końcowe), w comiesięcznych zjazdach sobota niedziela. W piątki są zajęcia dodatkowe - poszerzające dla chętnych, płatne 30 zł.

TERMINY ZJAZDÓW:
17-19.09.21
15-17.10.21
19-21.11.21
17-19.12.21
14-16.01.22
11-13.02.22
11-13.03.22
23-24.04.22
28-29.05.22 - ZJAZD TERENOWY
25-26.06.22 - ZJAZD TERENOWY
16-17.07.22 - ZJAZD TERENOWY
20-21.08.22 - ZJAZD TERENOWY
23-25.09.22 - ZJAZD TERENOWY
14-16.10.22 - ZŁOŻENIE PRAC DYPLOMOWYCH I ZIELNIKÓW
5 LISTOPADA 2022 - EGZAMINY/ROZDANIE DYPLOMÓW

Zajęcia terenowe to m.in: ogród botaniczny w Łodzi, Ziołowy Zakątek w Korycinach, Załęczański Park Krajobrazowy, Arboretum w Rogowie, zakłady zielarskie Kawon, plantacje ziół

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE OTRZYMYWANE NA WŁASNOŚĆ:
Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów do nauki  w postaci elektronicznej, oraz część dodatkowych  jako materiały drukowane. Ponadto, kursanci otrzymają wszystkie produkty zielarskie, surowce i produkty ziołowe niezbędne do ćwiczeń i warsztatów. Ponadto, wszystkie wykonane preparaty i produkty ziołowe (kiszonki, maceraty, kosmetyki, zdrowa żywność, zioła suszone itp) stają się własnością uczestnika.

WERYFIKACJA WYNIKÓW KSZTAŁCENIA, EGZAMINY:
Weryfikacja wyników kształcenia opiera się  na zaliczeniu każdego bloku tematycznego, na podstawie wpisu wykładowcy do karty zaliczeniowej, opartego na obecności podczas zajęć lub innej aktywności, wskazanej przez prowadzącego (np. pisemna praca zaliczeniowa). Na zakończenie kursu przewidziany jest egzamin opisowy złożony z dwóch części (towaroznawstwo zielarskie oraz fitoterapia), zielnik, a także praca dyplomowa. Temat pracy dyplomowej kursant ustala indywidualnie z promotorem.

RODZAJ DOKUMENTÓW, UZYSKANYCH PO UKOŃCZENIU:
Kurs kończy się egzaminem (opisanym powyżej) oraz pracą dyplomową i przygotowaniem zielnika. Słuchacz uzyskuje
zaświadczenie ukończenia kursu zawodowego Zielarz - Fitoterapeuta, kod zawodu 323012 oraz Certyfikat, potwierdzający uzyskanie obowiązkowych uprawnień zawodowych do pracy i prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego zgodnie z Rozp. M.Z., Dz.U. 2009 nr 21 poz 118.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW, PROGRAM, NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:
Zakres tematyczny zagadnień jest realizowany w postaci wykładów multimedialnych, warsztatów, ćwiczeń oraz zajęć terenowych.
Sugerowany wykaz przedmiotów:
- Farmakognozja - dr B. Skibska
- Fitochemia roślin leczniczych i trujących - dr S. Nowak
- Podstawy botaniki - mgr inż B. Byczkiewicz
- Farmakologia dr J. Szuszkiewicz
- Towaroznawstwo zielarskie - dr B. Skibska
- Materiałoznawstwo medyczne - dr J. Szuszkiewicz
- Etyka zawodu zielarza fitoterapeuty - dr K. Kopczyński
- Biopsychospołeczne uwarunkowania zdrowia i choroby dr K. Kopczyński
- Zasady składania mieszanek ziołowych dr E. Kuchowicz
- Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
WAŻNE! OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY KURS Z ZAKRESU TOWAROZNAWSTWA ZIELARSKIEGO W INSTYTUCIE ZIELARSTWA POLSKIEGO LUB SĄ ABSOLWENTAMI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZIELARSTWO I FITOTERAPIA NA AHE W ŁODZI MAJĄ MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INDYWIDUALNYCH WARUNKÓW UCZESTNICTWA! oraz 660 911 880
- Patofizjologia dr A. Oponowicz
- Zarys diagnostyki laboratoryjnej i interpretacja wyników badań - mgr inż B. Byczkiewicz
- Fitoterapia w jednostkach chorobowych, posologia - wybrane zagadnienia:
    •  zioła w chorobach pasożytniczych - mgr A. Bober
    •  tradycyjne ziołolecznictwo w onkologii - mgr A. Bober
    •  ziołolecznictwo w chorobach cywilizacyjnych i z autoagresji - A. Bober
    •  fitoterapia dla kobiet - dr E. Kuchowicz
    •  ziołolecznictwo w geriatrii - dr K. Kopczyński
    •  fitoterapia w dermatologii - mgr A. Bober
    •  fitoterapia pediatryczna - dr E. Kuchowicz
    •  fitoterapia w opiece paliatywnej dr K. Kopczyński
    •  Zioła w zaburzeniach metabolicznych – otyłość, cukrzyca dr E. Kuchowicz
    •  Fitoterapia chorób poszczególnych układów (pokarmowy, krążenia, nerwowy, moczowo-płciowy) dr E. Kuchowicz
mgr inż B. Byczkiewicz
- Fitoterapia dla pielęgniarek i położnych dr N. sendkowska Wysocka
- Zioła w kosmetyce i kosmetologii - warsztaty/wykłady mgr inż M. Remplewicz
- Fitoterapia w zagrożeniach cywilizacyjnych dr E. Kuchowicz, mgr K. Czepiel warsztaty
- Przetwórstwo zielarskie, postaci preparatów zielarskich - dr K. Nowak, dr K. Schonknecht
- Apiterapia w praktyce - warsztaty  mgr inż Ł. Drajkowski
- Fitoterapia weterynaryjna dr Ewa Kuchowicz
- Uprawa ziół i pozyskiwanie roślin leczniczych ze stanu naturalnego dr M. Angielczyk
- Zioła bliskiego i dalekiego wschodu mgr H. Jurkowska, prof W. Burkowa
-  Egzotyczne rośliny lecznicze mgr inż B. Byczkiewicz
- Mykologia i grzyby lecznicze - zarys - dr K. Kopczyński
- Aromaterapia w praktyce - K. Hebda
- Przegląd współczesnej fitoterapii
- Historia zielarstwa, z uwzględnieniem receptur klasztornych, medycyna św. Hildegardy mgr K. Karska Smoczkiewicz/ mgr B. Byczkiewicz,
- Ziołolecznictwo w klasycznej farmakoterapii - dr N. Sendkowska - Wysocka
- Toksykologia roślin, działania niepożądane, interakcje - dr P. Michel
- Bezpieczeństwo żywności i żywienia, suplementy diety - prof A. Głowacka
- Dzika kuchnia - Zioła w żywieniu i gastronomii – warsztaty Justyna Pargieła
- Naturalne metody konserwacji żywności - warsztaty mgr N. Dąbrowska
- Podstawy medycyny chińskiej dr T. Błaszczyk
- Ziołowy receptariusz - apteczka ziołowa - warsztaty dr N. Sendkowska Wysocka
- Dietetyka i fizjologia żywienia dr E. Kuchowicz
- Podstawy technologii postaci leków mgr inż B. Byczkiewicz
- Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej ratownik medyczny B. Sopecki
- Podstawy prawa farmaceutycznego oraz obrotu produktami zielarskimi dr J. Szuszkiewicz, radca prawny K. Mróz
- Przegląd terapii naturalnych – hirudoterapia, banki lekarskie - mgr K. Dworok, mgr M. Wałamaniuk Dragun
- Metody zbioru, oznaczania i przechowywania roślin leczniczych, zielniki i herbaria - mgr T. Kurzac
- Rozpoznawanie roślin leczniczych w terenie - dr E. Kuchowicz, dr K. Krakowska
- Terapie biologiczne dr E. Kuchowicz
- Medycyna leśna i hortiterapia - dr K. Kopczyński,
- Opieka zielarska w praktyce - mgr M. Hołub
- Zioła w otoczeniu – rośliny lecznicze w domu, biurze i ogrodzie - dr P. Znajdek Awiżeń
- Etnobotanika - mgr K. Babicki, Katarzyna Krakowska
-   zioła w kosmetyce warsztaty - mgr M. Wojtkowiak
i wiele innych, w tym zajęcia terenowe oraz sporządzanie zielników.

Zakres wiedzy zawodowej oraz umiejętności jest zgodny z opisem zawodu Zielarz – Fitoterapeuta, kod 323012
Szczegółowa siatka programowa wraz z listą wykładowców jest dostępna u organizatora.

LICZBA UCZESTNIKÓW:
Ze względu na praktyczny charakter zajęć oraz specyfikę przedmiotów maksymalna liczba uczestników na warsztatach to 35 osób.

KOSZT:
Cena kursu uwzględniająca wszystkie wykłady, warsztaty, zajęcia terenowe, ćwiczenia oraz materiały do nauki, egzamin i wydanie dokumentów końcowych wynosi 4100 zł w przypadku wpłaty jednorazowej. Istnieje możliwość podzielenia opłaty na miesięczne raty w wysokości 380 zł (12 rat ).
NUMER KONTA DO WPŁAT:
mBank 30 1140 2004 0000 3402 7648 2801
Wystawiamy faktury.
NIE WYMAGAMY WPISOWEGO!

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:
Osoba dokonująca zgłoszenia swojego uczestnictwa zobowiązana jest do wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz udzielenia zgody na przetwarzanie swoich danych zgodnie z przepisami  RODO, dołączenia do niego świadectwo lub dyplomu potwierdzającego  ukończenie szkoły średniej lub wyższej, a także potwierdzenia dokonania opłaty za kurs  (całości lub raty).

ZAPISY:
Zgłoszenia należy dokonywać na adres mail:  biuro@instytutzielarstwa.pl lub szkolenia@logrys.pl
Wszelkie informacje można uzyskać u naszych konsultantów pod nr tel:
666 828 880.
Do dyspozycji pozostaje także strona fb InstytutZielarstwa oraz profil na Instagramie
www.instytutzielarstwa.pl
Kurs kończy się egzaminem (opisanym powyżej) oraz pracą dyplomową i przygotowaniem zielnika. Słuchacz uzyskuje
zaświadczenie ukończenia kursu zawodowego Zielarz - Fitoterapeuta, kod zawodu 323012 oraz Certyfikat, potwierdzający uzyskanie obowiązkowych uprawnień zawodowych do pracy i prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego zgodnie z Rozp. M.Z., Dz.U. 2009 nr 21 poz 118.


powrót