I ZJAZD ZIELARZY FITOTERAPEUTÓW I NATUROPATÓW

Dziękujemy za zainteresowanie naszym zjazdem absolwentów i uczestników kursów zawodowych Instytutu Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych oraz naszych studiów podyplomowych. Jednocześnie informujemy, że I zjazd jest organizowany przy współudziale Polskiej Izby Zielarzy Fitoterapeutów i Naturopatów, która jako izba gospodarcza zrzesza zawodowych reprezentantów tych grup.

Celem spotkania jest debata nad rolą i zadaniami zawodowymi zielarzy fitoterapeutów i naturopatów w świetle uwarunkowań prawnych i rozwiązań w przyszłości. Działając wśród powyższych grup zawodowych już od ponad 20 lat widzimy jak istotne jest dokonanie regulacji w zakresie możliwości posługiwania się kodem zawodowym oraz weryfikacji i sprawdzenia nabytych uprawnień.

W ostatnim czasie pojawiło się wiele działań, które wpływają na wypaczenie wizerunku zielarza fitoterapeuty oraz naturopaty, co skutkuje podrywaniem zaufania do tych grup zawodowych oraz nabytych przez nie kwalifikacji. Równie częste są próby podszywania się pod zawodowych naturopatów czy zielarzy, przez osoby nieposiadające żadnych kompetencji w tym kierunku. Efektem takich praktyk jest dążenie do unicestwienia zawodu zielarza fitoterapeuty w obecnej formie (wydarzenia i petycje w początku 2023 roku), zmian w zakresie uprawnień do wykonywania zawodu, kształcenia, a także ograniczenia zakresu zadań zawodowych (przekazania części kompetencji środowiskom medycznym). Jednym z rozwiązań, które mogą prowadzić do regulacji obecnej, bardzo niestabilnej sytuacji jest wprowadzenie legitymacji izby gospodarczej, potwierdzającej przynależność do danej grupy zawodowej na podstawie zdobytego zweryfikowanego i udowodnionego wykształcenia i doświadczenia zawodowego.
Liczna i silna izba gospodarcza jest także organem, który ma prawo uczestniczyć w społecznych negocjacjach dotyczących regulacji prawnych dla swojej grupy zawodowej oraz mieć istotny wpływ na podejmowane działania legislacyjne w tym zakresie. Izba gospodarcza jest także reprezentantem na zewnętrznych spotkaniach, konferencjach i wydarzeniach dotyczących przyszłości zielarzy i naturopatów.

 

 Organizując I zjazd absolwentów będzie on połączony z debatą oraz wydaniem legitymacji członkowskich Polskiej Izby Zielarzy Fitoterapeutów i Naturopatów.

Aby uzyskać status członka izby gospodarczej – Polskiej Izby Zielarzy Fitoterapeutów i Naturopatów, należy:

– wypełnić deklarację członkowską i oświadczenie RODO ze zgodą na wpis do publicznego rejestru osób wykonujących zawód zielarza fitoterapeuty lub naturopaty, prowadzonego przez ww. izbę gospodarczą (wymagane dokumenty niedługo pojawią się na stronie)
– dołączyć do niej ksero potwierdzające nabycie kwalifikacji i kompetencji w zawodzie zielarza fitoterapeuty lub naturopaty (dyplom, certyfikat lub inne zaświadczenie z jednostki szkoleniowej)
– dokonać darowizny na cele statutowe w postaci jednorazowej opłaty wpisowej na członka Polskiej Izby Zielarzy Fitoterapeutów i Naturopatów, w wysokości 50 zł (nr konta Polskiej Izby Zielarzy Fitoterapeutów i Naturopatów: 58 1240 1545 1111 0011 0662 6787)

Całość dokumentów w formie elektronicznej należy przesłać na adres mail: biuro@instytutzielarstwa.pl, gdzie powołany zespół pod nadzorem izby gospodarczej dokona weryfikacji uprawnień i poinformuje o przyznanym statusie członka ww. izby oraz potwierdzi prawo do uzyskania legitymacji.

Poza przedstawionym zagadnieniem głównym, zjazd poświęcony będzie także:

– wykładom z zakresu naturoterapii i zielarstwa
– warsztatom praktycznym z terapii naturalnych
– zajęciom terenowym oraz spacerom botanicznym
– targom produktów zielarskich oraz wyposażenia sklepów i gabinetów zielarskich i naturoterapeutycznych

Planujemy także JARMARK zdrowej żywności i produktów naturalnych wykonywanych przez naszych absolwentów oraz działanie STREFY ABSOLWENTA, w której możecie zaprezentować swoją działalność (zarówno w zakresie usług, jak i produktów).

Wśród prelegentów znajdziecie swoich ulubionych wykładowców i praktyków, znanych z zajęć w Instytucie Zielarstwa Polskiego.

Zjazd będzie miejscem wymiany doświadczeń, kontaktów i wspólnego działania na rzecz naszych grup zawodowych. Już czas pokazać naszą wiedzę, siłę i doświadczenie.

Koszt uczestnictwa to 200 zł/osoba (całość wydarzenia w dniach 15-18 sierpnia 2024), a w przypadku przyjazdu z własnym stoiskiem do STREFY ABSOLWENTA to 300 zł.

Niebawem dla Państwa pojawi się formularz zgłoszeniowy, przeznaczony TYLKO DLA OSÓB, KTÓRE WYBIERAJĄ OPCJĘ PRZYJAZDU ZE SWOIM STOISKIEM

Pozostałe osoby proszone są o dokonanie opłaty 200 zł tytułem uczestnictwa w zjeździe na konto:
Fundacja Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych, nr konta:
mBank, nr rachunku 89 1140 2004 0000 3902 8128 2994
W opisie proszę o podanie imienia i nazwiska uczestnika oraz dopisek “I zjazd absolwentów”

 Kontakt:
Wszelkie  informacje można uzyskać drogą mailową i telefoniczną:
mail: biuro@instytutzielarstwa.pl

tel 784 911 403 – konsultant Michał
tel 666 828 880 – konsultantka Ala

Serdecznie zapraszamy – kolejne szczegóły wydarzenia będą prezentowane cyklicznie.

Szybki Kontakt

Zostaw nam swój adres mailowy i numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!