Kurs Zawodowy Naturopata

KOD ZAWODU 323009

TRWA REKRUTACJA NA 4 EDYCJĘ KURSU ZAWODOWEGO NATUROPATII

 Ceny kursu zawodowego Naturopata realizowanego w trybie “100% online” (wyłącznie zdalnie):

– płatność jednorazowa: 5700 zł (zamiast 6100 zł)

– płatność ratalna: anulowanie ostatniej raty (17 rat zamiast 18 rat)

Jednocześnie wciąż odbywać będzie się kurs stacjonarny w pełnej cenie.
Start 1-3 września 2023 
Zapraszamy

ZAKRES TEMATYCZNY I CEL KSZTAŁCENIA:
Zakres tematyczny kursu realizowany jest zarówno w postaci wykładów, warsztatów i ćwiczeń (13 zjazdów) oraz podczas zajęć terenowych (5 zjazdów). Przekazywana wiedza dotyczy aktualnych opracowań i stanu wiedzy zielarskiej oraz z zakresu terapii naturalnych, wiedzy  fitoterapeutycznej, bazującej na Farmakopei Polskiej i Europejskiej, wynikach badań uniwersyteckich i publikacjach naukowych. Zadaniem kursu jest przekazanie wiedzy i kompetencji zawodowych pozwalających na funkcjonowanie Naturopaty jako osoby wspomagającej działania specjalistów medycyny, w tym także lekarzy, farmaceutów, dietetyków. Naszym celem jest uzyskanie takiego poziomu umiejętności, który pozwoli na traktowanie naturoterapii, zielarstwa i fitoterapii jako równorzędnego, samodzielnego i uzupełniającego sposobu do uzyskania dobrego stanu zdrowia oraz jego profilaktyki.

ORGANIZACJA KURSU:

Kurs jest realizowany w Warszawie, w wymiarze
390 godzin, podczas 18 comiesięcznych zjazdów weekendowych (piątek – zajęcia dodatkowe z zakresu towaroznawstwa zielarskiego w godzinach 15.00 – 20.00 / sobota zajęcia obowiązkowe w godz. 9.00 – 20.00 / niedziela zajęcia obowiązkowe w godz. 9.00 – 20.00).

Adres zajęć teoretycznych i wykładów:
– Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa

Adres zajęć praktycznych:

– Ogród Botaniczny w Łodzi

– Ośrodek Zielarstwa i Terapii Naturalnych Herbinarium, Biskupiec, Biesowo 10

– Ziołowy Zakątek, Koryciny

Terminy zjazdów 4 edycji
[terminy oraz miejsca zjazdów mogą się zmienić z przyczyn niezależnych od nas]

1-3 września 2023 – rozpoczęcie kursu, organizacja i dokumenty

29.09-01 października 2023 – Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa

3-5 listopada 2023 – Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa

1-3 grudnia 2023 – Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa

12-14 stycznia 2024 – Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa

2-4 lutego 2024 – Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa

1-3 marca 2024 – Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa

12-14 kwietnia 2024 – Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa

11-12 maja 2024 – Ogród Botaniczny w Łodzi

1-2 czerwca 2024 – Herbinarium

6-7 lipca 2024 – Koryciny, Ziołowy Zakątek

3-4 sierpnia 2024 – Herbinarium

7-8 września 2024 – Herbinarium

4-6 października 2024

8-10 listopada 2024

6-8 grudnia 2024

12-14.01.2025 – wykłady/złożenie prac dyplomowych

9-11.02.2025 – wykłady/egzaminy końcowe

Terminy zjazdów 3 edycji

2-4 września 2022 – rozpoczęcie – Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa

8-9 października 2022 – zajęcia praktyczne w terenie – Herbinarium, Biesowo 10, 11-300 Biskupiec

25-27 listopada 2022 – Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa

9-11 grudnia 2022 – Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa

7-8 stycznia 2023  – Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa

10-12 lutego 2023 – Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa

10-12 marca 2023 – Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa

1 kwietnia – 2 kwietnia 2023 – zajęcia terenowe – Herbinarium, Biesowo 10, 11-300 Biskupiec

13-14 maja 2023 – zajęcia terenowe – Ogród Botaniczny w Łodzi

3-4 czerwca 2023 – zajęcia terenowe – Herbinarium, Biesowo 10, 11-300 Biskupiec

1-2 lipca 2023 – zajęcia terenowe – Ziołowy Zakątek, Koryciny

5-6 sierpnia 2023 – zajęcia terenowe – Herbinarium, Biesowo 10, 11-300 Biskupiec

2-3 września 2023 – zajęcia terenowe – Herbinarium, Biesowo 10, 11-300 Biskupiec

29 września – 1 października 2023 – Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa

3-5 listopada 2023 – Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa

1-3 grudnia 2023  – Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa

12-14 stycznia 2024  złożenie prac dyplomowych – Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa 

2-4 lutego 2024 – egzaminy – Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa  


Terminy zjazdów 2 edycji: 

7-8 stycznia 2023 – złożenie prac dyplomowych – Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa 

10-12 lutego 2023 – egzamin 12 lutego 2023 – Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE OTRZYMYWANE NA WŁASNOŚĆ: 
Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów do nauki, przede wszystkim w postaci elektronicznej, jak i materiałów udostępnianych przez poszczególnych wykładowców. Wszystkie wykonane podczas zajęć preparaty stają się własnością uczestnika.

WERYFIKACJA WYNIKÓW KSZTAŁCENIA, EGZAMINY:

Weryfikacja wyników kształcenia opiera się  na zaliczeniu każdego bloku tematycznego poprzez wpis w kartę. Na zakończenie kursu przewidziana jest praca dyplomowa oraz egzamin końcowy. Po pozytywnym zakończeniu kursu zawodowego istnieje możliwość zdania egzaminu czeladniczego w Cechu Rzemiosł, którego celem jest uzyskanie dodatkowo tytułu czeladnika.

RODZAJ DOKUMENTÓW, UZYSKANYCH PO UKOŃCZENIU:
Po pozytywnym zakończeniu kursu oraz złożeniu pracy dyplomowej, uczestnik uzyskuje
Zaświadczenie ukończenia kursu zawodowego Naturopata, kod zawodu 323009.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW, TREŚCI PROGRAMOWE: Zakres tematyczny zagadnień jest realizowany w postaci wykładów multimedialnych, warsztatów, ćwiczeń oraz zajęć terenowych.

Wykaz przedmiotów, treści programowe:
– Wstęp do psychologii 

Zakres tematyczny zagadnień jest realizowany w postaci wykładów multimedialnych, warsztatów, ćwiczeń oraz zajęć terenowych.

Wykaz przedmiotów, treści programowe:

– Wstęp do psychologii – prof K. Janowski

– Komunikacja interpersonalna (werbalna i niewerbalna) – M. Ciszek Skiwierczyńska

– Refleksologia/akupresura – G. Grzechuła, A. Walewska

– Akupunktura/klawipunktura

– Terapie bańkami (medyczne, ogniowe) – E. Wróblewska

– Hirudoterapia – dr E. Kuchowicz

– Feng Shui – L. Matela

– Masaż jako techniki terapeutyczne – S. Mittal

– Podstawy medycyny chińskiej – P. Łysoniewski, G. Grzechuła

– Wstęp do medycyny syberyjskiej – prof. W. Burkowa, H. Jurkowska

– Zarys Ayurvedy – P. Mittal

– Anatomia i fizjologia człowieka – dr A. Oponowicz

– Patofizjologia – dr A. Oponowicz

– Probiotykoterapia – P. Łysoniewski, M. Hołub

– I pomoc przedmedyczna – B. Sopecki

– Medycyna leśna z mykologią – K. Czepiel

– Ziołolecznictwo i fitoterapia – B. Byczkiewicz

– Fitoterapia jednostek chorobowych – dr E. Kuchowicz

– Hortiterapia – wykład z warsztatami – J. Nestorowicz – Kiegiel, K. Czepiel

– Medycyna konopna – D. Gudaniec

– Techniki terapii z ciałem (m.in yoga, praca z oddechem, metody usuwania stresu, joga śmiechu, czakry, oczyszczanie, konchowanie) – P. Mittal, S. Podedworny, M. Ciszek Skwierczyńska, K. Lesiak, A. Walewska

– Praca z dźwiękiem, muzykoterapia – L. Potonia, P. Mittal, N. Białowąs

– Psychologia i medycyna snu – S. Podedworny

– Medytacja i relaksacja – P. Mittal, M. Ciszek Skwierczyńska

– Etyka zawodu – M. Ciszek Skiwerczyńska

– Aromaterapia – L. Mościcki

– Apiterapia – Ł. Drajkowski

– Makrobiotyka – dr E. Kuchowicz, M. Hołub

– Dietoterapia, suplementacja – J. Pargieła, dr E. Kuchowicz, M. Hołub

– Psychosomatyka – M. Ciszek Skwierczyńska

– Praca z sugestią, sugestoterapia

– Arteterapia – L. Potonia

– Wstęp do homeopatii – definicja i zasady – dr Kędziora

– Chromoterapia – L. Potonia, L. Matela

– Litoterapia i związki mineralne – M. Ciszek Skwierczyńska

– Podstawy radiestezji – L. Matela

– Wybrane zagadnienia irydologii – P. Neko

– Wstęp do biorezonansu, zarys medycyny informacyjnej – S. Kubasik

– Zarys wodolecznictwa i wód mineralnych – B. Byczkiewicz

– Psychologia seksulaności – L. Potonia

– Mykologia i grzyby lecznicze – prof Gryszkin, dr G. Fiedorowicz

– Weryfikacja i pozyskiwanie źródeł wiedzy, przygotowanie prac dyplomowych – dr K. Schonknecht

– Seminarium i egzaminy końcowe – dr E. Kuchowicz NATUROTERAPEUTA/NATUROPATA, kod 323009.

KOSZT:
Cena kursu uwzględniająca wszystkie wykłady, warsztaty, zajęcia terenowe, ćwiczenia oraz materiały do nauki, egzamin i wydanie dokumentów końcowych wynosi:

100 zł opłata rejestracyjna – bezzwrotna
6100 zł jednorazowo lub 18 rat po 385 zł miesięcznie

Wystawiamy faktury

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:
Osoba dokonująca zgłoszenia swojego uczestnictwa zobowiązana jest do wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz udzielenia zgody na przetwarzanie swoich danych zgodnie z przepisami  RODO, dołączenia do niego potwierdzenia ukończenia szkoły średniej lub wyższej oraz, a także potwierdzenia dokonania opłaty za kurs  (całości lub raty). Warunkiem rozpoczęcia nauki jest podpisanie umowy szkoleniowej oraz akceptacja warunków kursu w niej zawartych. Wszystkie powyższe dokumenty dostępne są u naszych konsultantów, którzy wysyłają je drogą mailową.

ZAPISY: Zgłoszenia należy dokonywać na adres mail:
biuro@instytutzielarstwa.pl Wszelkie informacje można uzyskać u naszych konsultantów pod nr tel:  666 828 880 oraz 784 911 403 O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

OPŁATY:
Konto do wpłat – jednorazowej lub rat miesięcznych:

Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c.

mBank, nr rachunku: 

30114020040000340276482801

W tytule przelewu proszę wpisać Kurs NATUROPATA, oraz imię i nazwisko uczestnika.

Potwierdzenie wpłaty jest jednym z elementów dokumentów zgłoszeniowych. Wpłat należy dokonywać najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

PODSTAWA PRAWNA:
Kurs dający obowiązkowe kwalifikacje do wykonywania zawodu NATUROPATY, kod zawodu 323009, na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014, Dz. U. 2014, poz. 1145, w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

GRUPA DOCELOWA:
Kurs adresowany do osób zainteresowanych terapiami naturalnymi, w zakresie zawodowym (prowadzenie gabinetów medycyny naturalnej, terapii naturalnych, poradnictwa zielarskiego i dotyczącego zdrowego stylu życia, holistycznych terapii profilaktycznych i poprawiających stan zdrowia). Wymagane wykształcenie minimum średnie, o podbudowie kierunkowej lub z doświadczeniem zawodowym. W przypadku osób, które nie zajmowały się dotychczas tematyką, wymagane jest zdecydowane zaangażowanie w naukę i uzupełnienie podstaw (na bazie otrzymanych materiałów).

ORGANIZATOR KURSU ZAWODOWEGO: 
Kurs prowadzony jest przez Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c., który zgodnie z wymogami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w kwestii nadawania kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.10/00016/2020. Kadra dydaktyczno – naukowa rekrutuje się spośród pracowników różnych działów Uniwersytetów Medycznych, Działu Roślin Leczniczych Ogrodu Botanicznego w Łodzi, a także tworzona jest przez wieloletnich praktyków zielarstwa i ziołolecznictwa. Bazowi wykładowcy legitymują się wykształceniem minimum wyższym, z tego zdecydowana większość posiada tytuł doktora lub profesora nauk medycznych i farmaceutycznych. Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c., łącząc doświadczenia podległych mu jednostek, od 2005 roku zajmuje się szkoleniami z zakresu zielarstwa, fitoterapii i towaroznawstwa zielarskiego. Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c. jest także współorganizatorem oraz opiekunem merytorycznym i koordynatorem Studiów Podyplomowych Zielarstwo i Fitoterapia na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Szybki Kontakt

Zostaw nam swój adres mailowy i numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!