Kurs Zawodowy Naturopata

KOD ZAWODU 323009

Zakończyliśmy rekrutację na 4 EDYCJĘ KURSU ZAWODOWEGO NATUROPATII,
zapraszamy na kolejną, 5 edycję w Marcu 2024.

 Ceny kursu zawodowego Naturopata realizowanego w trybie “100% online” (wyłącznie zdalnie):

– płatność jednorazowa: 6100 zł (zamiast 6500 zł)

– płatność ratalna: anulowanie ostatniej raty (17 rat zamiast 18 rat)

Jednocześnie wciąż odbywać będzie się kurs stacjonarny w pełnej cenie.
Start 5 edycji w Marcu 2024 
1. zjazd w odbędzie się w Centrum Szkoleniowym Vizja ul. Okopowa 59, w Warszawie 
Zapraszamy

Kurs adresowany do osób zainteresowanych terapiami naturalnymi, w zakresie zawodowym (prowadzenie gabinetów medycyny naturalnej, terapii naturalnych, poradnictwa zielarskiego i dotyczącego zdrowego stylu życia, holistycznych terapii profilaktycznych i poprawiających stan zdrowia). 

Wymagane wykształcenie minimum średnie, o podbudowie kierunkowej lub z doświadczeniem zawodowym. W przypadku osób, które nie zajmowały się dotychczas tematyką, wymagane jest zdecydowane zaangażowanie w naukę i uzupełnienie podstaw (na bazie otrzymanych materiałów).

Zakres tematyczny kursu realizowany jest zarówno w postaci wykładów, warsztatów i ćwiczeń (13 zjazdów) oraz podczas zajęć terenowych (5 zjazdów). Przekazywana wiedza dotyczy aktualnych opracowań i stanu wiedzy zielarskiej oraz z zakresu terapii naturalnych, wiedzy  fitoterapeutycznej, bazującej na Farmakopei Polskiej i Europejskiej, wynikach badań uniwersyteckich i publikacjach naukowych. Zadaniem kursu jest przekazanie wiedzy i kompetencji zawodowych pozwalających na funkcjonowanie Naturopaty jako osoby wspomagającej działania specjalistów medycyny, w tym także lekarzy, farmaceutów, dietetyków. Naszym celem jest uzyskanie takiego poziomu umiejętności, który pozwoli na traktowanie naturoterapii, zielarstwa i fitoterapii jako równorzędnego, samodzielnego i uzupełniającego sposobu do uzyskania dobrego stanu zdrowia oraz jego profilaktyki.

Kurs jest realizowany w Warszawie, w wymiarze 390 godzin, podczas 18 comiesięcznych zjazdów weekendowych (piątek – zajęcia dodatkowe z zakresu towaroznawstwa zielarskiego w godzinach 15.00 – 20.00 / sobota zajęcia obowiązkowe w godz. 9.00 – 20.00 / niedziela zajęcia obowiązkowe w godz. 9.00 – 20.00).

Adres zajęć teoretycznych i wykładów:
– Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa

Adres zajęć praktycznych:

– Ogród Botaniczny w Łodzi

– Ośrodek Zielarstwa i Terapii Naturalnych Herbinarium, Biskupiec, Biesowo 10

– Ziołowy Zakątek, Koryciny

Terminy zjazdów 4 edycji
[terminy oraz miejsca zjazdów mogą się zmienić z przyczyn niezależnych od nas]

1-3 września 2023 – rozpoczęcie kursu, organizacja i dokumenty – Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa

30.09-01 października 2023 – Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa

25-26 listopada 2023 – Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa

16-17 grudnia 2023 – Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa

27-28 stycznia 2024 – Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa

3-4 lutego 2024 – Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa

16-17 marca 2024 – Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa

13-14 kwietnia 2024 – Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa

11-12 maja 2024 – Ogród Botaniczny w Łodzi

1-2 czerwca 2024 – Herbinarium

6-7 lipca 2024 – Koryciny, Ziołowy Zakątek

3-4 sierpnia 2024 – Herbinarium

7-8 września 2024 – Herbinarium

5-6 października 2024

9-10 listopada 2024

7-8 grudnia 2024

13-14.01.2025 – wykłady/złożenie prac dyplomowych

10-11.02.2025 – wykłady/egzaminy końcowe

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE OTRZYMYWANE NA WŁASNOŚĆ: 
Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów do nauki, przede wszystkim w postaci elektronicznej, jak i materiałów udostępnianych przez poszczególnych wykładowców. Wszystkie wykonane podczas zajęć preparaty stają się własnością uczestnika.

Terminy zjazdów 3 edycji

5-6 sierpnia 2023 – zajęcia terenowe – Herbinarium, Biesowo 10, 11-300 Biskupiec

2-3 września 2023 – zajęcia terenowe – Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa

30 września – 1 października 2023 – Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa

25-26 listopada 2023 – Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa

16-17 grudnia 2023  – Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa

27-28 stycznia 2024 –  złożenie prac dyplomowych – Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa 

3-4 lutego 2024 – egzaminy – Centrum Szkoleniowe Vizja, ul. Okopowa 59, Warszawa  

Zakres tematyczny zagadnień jest realizowany w postaci wykładów multimedialnych, warsztatów, ćwiczeń oraz zajęć terenowych.

Wykaz przedmiotów, treści programowe:
– Wstęp do psychologii 

Zakres tematyczny zagadnień jest realizowany w postaci wykładów multimedialnych, warsztatów, ćwiczeń oraz zajęć terenowych.

Wykaz przedmiotów, treści programowe:

– Wstęp do psychologii – prof K. Janowski

– Komunikacja interpersonalna (werbalna i niewerbalna) – M. Ciszek Skiwierczyńska

– Refleksologia/akupresura – G. Grzechuła, A. Walewska

– Akupunktura/klawipunktura

– Terapie bańkami (medyczne, ogniowe) – E. Wróblewska

– Hirudoterapia – dr E. Kuchowicz

– Feng Shui – L. Matela

– Masaż jako techniki terapeutyczne – S. Mittal

– Podstawy medycyny chińskiej – P. Łysoniewski, G. Grzechuła

– Wstęp do medycyny syberyjskiej – prof. W. Burkowa, H. Jurkowska

– Zarys Ayurvedy – P. Mittal

– Anatomia i fizjologia człowieka – dr A. Oponowicz

– Patofizjologia – dr A. Oponowicz

– Probiotykoterapia – P. Łysoniewski, M. Hołub

– I pomoc przedmedyczna – B. Sopecki

– Medycyna leśna z mykologią – K. Czepiel

– Ziołolecznictwo i fitoterapia – 

– Fitoterapia jednostek chorobowych – dr E. Kuchowicz

– Hortiterapia – wykład z warsztatami – J. Nestorowicz – Kiegiel, K. Czepiel

– Medycyna konopna – 

– Techniki terapii z ciałem (m.in yoga, praca z oddechem, metody usuwania stresu, joga śmiechu, czakry, oczyszczanie, konchowanie) – P. Mittal, S. Podedworny, M. Ciszek Skwierczyńska, K. Lesiak, A. Walewska

– Praca z dźwiękiem, muzykoterapia – L. Potonia, P. Mittal, N. Białowąs

– Psychologia i medycyna snu – S. Podedworny

– Medytacja i relaksacja – P. Mittal, M. Ciszek Skwierczyńska

– Etyka zawodu – M. Ciszek Skiwerczyńska

– Aromaterapia – L. Mościcki

– Apiterapia – Ł. Drajkowski

– Makrobiotyka – dr E. Kuchowicz, M. Hołub

– Dietoterapia, suplementacja – J. Pargieła, dr E. Kuchowicz, M. Hołub

– Psychosomatyka – M. Ciszek Skwierczyńska

– Praca z sugestią, sugestoterapia

– Arteterapia – L. Potonia

– Wstęp do homeopatii – definicja i zasady – dr Kędziora

– Chromoterapia – L. Potonia, L. Matela

– Litoterapia i związki mineralne – M. Ciszek Skwierczyńska

– Podstawy radiestezji – L. Matela

– Wybrane zagadnienia irydologii – P. Neko

– Wstęp do biorezonansu, zarys medycyny informacyjnej – S. Kubasik

– Zarys wodolecznictwa i wód mineralnych – 

– Psychologia seksulaności – L. Potonia

– Mykologia i grzyby lecznicze – prof Gryszkin, dr G. Fiedorowicz

– Weryfikacja i pozyskiwanie źródeł wiedzy, przygotowanie prac dyplomowych – dr K. Schonknecht

– Seminarium i egzaminy końcowe – dr E. Kuchowicz 

NATUROTERAPEUTA/NATUROPATA, kod 323009.

Weryfikacja wyników kształcenia opiera się  na zaliczeniu każdego bloku tematycznego poprzez wpis w kartę. Na zakończenie kursu przewidziana jest praca dyplomowa oraz egzamin końcowy. Po pozytywnym zakończeniu kursu zawodowego istnieje możliwość zdania egzaminu czeladniczego w Cechu Rzemiosł, którego celem jest uzyskanie dodatkowo tytułu czeladnika.

Po pozytywnym zakończeniu kursu oraz złożeniu pracy dyplomowej, uczestnik uzyskuje Zaświadczenie ukończenia kursu zawodowego Naturopata, kod zawodu 323009.

Cena kursu uwzględniająca wszystkie wykłady, warsztaty, zajęcia terenowe, ćwiczenia oraz materiały do nauki, egzamin i wydanie dokumentów końcowych wynosi:

100 zł opłata rejestracyjna – bezzwrotna
6100 zł jednorazowo lub 18 rat po 385 zł miesięcznie

 Konto do wpłat – jednorazowej lub rat miesięcznych:

Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c.

mBank, nr rachunku: 

30114020040000340276482801

W tytule przelewu proszę wpisać Kurs NATUROPATA, oraz imię i nazwisko uczestnika.

Potwierdzenie wpłaty jest jednym z elementów dokumentów zgłoszeniowych. Wpłat należy dokonywać najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Wystawiamy faktury

Osoba dokonująca zgłoszenia swojego uczestnictwa zobowiązana jest do wypełnienia:

 FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz udzielenia zgody na przetwarzanie swoich danych zgodnie z przepisami  RODO, dołączenia do niego potwierdzenia ukończenia szkoły średniej lub wyższej oraz, a także potwierdzenia dokonania opłaty za kurs  (całości lub raty). 

Warunkiem rozpoczęcia nauki jest podpisanie umowy szkoleniowej oraz akceptacja warunków kursu w niej zawartych. Wszystkie powyższe dokumenty dostępne są u naszych konsultantów, którzy wysyłają je drogą mailową.

 Zgłoszenia należy dokonywać na adres mail: 
biuro@instytutzielarstwa.pl 

Wszelkie informacje można uzyskać u naszych konsultantów pod nr tel:  666 828 880 oraz 784 911 403 

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Kurs dający obowiązkowe kwalifikacje do wykonywania zawodu NATUROPATY, kod zawodu 323009, na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014, Dz. U. 2014, poz. 1145, w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Kurs prowadzony jest przez Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c., który zgodnie z wymogami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w kwestii nadawania kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.10/00016/2020

Kadra dydaktyczno – naukowa rekrutuje się spośród pracowników różnych działów Uniwersytetów Medycznych, Działu Roślin Leczniczych Ogrodu Botanicznego w Łodzi, a także tworzona jest przez wieloletnich praktyków zielarstwa i ziołolecznictwa. Bazowi wykładowcy legitymują się wykształceniem minimum wyższym, z tego zdecydowana większość posiada tytuł doktora lub profesora nauk medycznych i farmaceutycznych. Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c., łącząc doświadczenia podległych mu jednostek, od 2005 roku zajmuje się szkoleniami z zakresu zielarstwa, fitoterapii i towaroznawstwa zielarskiego. Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c. jest także współorganizatorem oraz opiekunem merytorycznym i koordynatorem Studiów Podyplomowych Zielarstwo i Fitoterapia na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Szybki Kontakt

Zostaw nam swój adres mailowy i numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!